Skip to main content

UX/UI-design

Användarvänlig design (UX) är en viktig del i designprocessen. Vi lägger stor vikt på detta och skapar gränssnitt (UI) som är skapade för bästa upplevelse.

Vad är UX-design och varför är det så viktigt?

När vi pratar om UX pratar vi om en användares upplevelse av en produkt. För att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt tar vi ett steg tillbaka innan vi sätter igång. Till att börja med undersöker vi användarnas behov så att vi kan ta fram en genomtänkt produkt som är formad efter dem. För att produkten ska kännas tydlig och enkel att navigera i planerar vi hur sidorna ska struktureras med hjälp av flödesscheman och wireframes.

En viktig del inom UX-design är att kontinuerligt göra tester med användare för att tidigt bedöma om en idé håller eller ej. Genom att arbeta metodiskt så kommer man snabbare framåt mot att skapa en produkt som upplevs som smidig, snabb och enkel att använda.

Ett användarvänligt gränssnitt är grunden till en bra upplevelse.

När det finns en tydlig bild av vad som ska tas fram är det dags för UI-designern att börja jobba. Det är nu färg och form kommer till och produkten får företagets identitet. Vi är vana att jobba utifrån en grafisk profil men vi kan kan också hjälpa er med att ta fram en ny visuell identitet för produkten om så önskas.

När vi skapar design gör vi det alltid helt från grunden så du får en produkt som är helt framtagen för er.

Så här ser vår designprocess ut

Under designprocessen jobbar vi tätt ihop med våra kunder och har täta avstämningar för att hålla varandra uppdaterade och ta in feedback. Du som kund har tillgång till de filer designern jobbar i, så du har alltid full inblick i hur designen utvecklas och kan lämna kommentarer direkt i designprogrammet.

Skräddarsydda lösningar

En designprocess kan variera stort i omfattning beroende på vad det är för produkt du ska ta fram och vilka era behov är. Vi har möjlighet att skala upp och ner vår process för att anpassa den till det specifika projektet. Det här är några av de kompetenser vi erbjuder inom UI- och UX-design:

Våra kompetenser

  • Användartester
  • Flowcharts
  • Mockup live
  • Rådgivning
  • Wireframes

Vill du veta mer?

Är du redo att sätta igång eller vill du höra lite mer om hur vi jobbar? Boka ett introduktionsmöte med oss så tar vi reda på vad vi kan åstadkomma tillsammans! 30 minuter videomöte, ställ dina frågor och få våra tips, självklart är det kostnadsfritt.