Iver

2019-2020

KPI möter gamification. Detta är ett pågående projekt vi utvecklar åt Iver. Uppdraget är att skapa en intern plattform för de anställda och deras olika team. Plattformen ska förstärka medvetenheten om vad den enskilde individen bidrar till det gemensamma målet. Med inslag av gamification håller vi på att skapa ett system som ska uppmuntra de anställda att utföra ett så bra jobb som möjligt.

  • Projektledning
  • UX/UI-design
  • Kommunikation
  • Kreativ design
  • Front-end utveckling
  • Back-end utveckling

Gamification, moroten som motiverar medarbetaren

Gamification är en metod där man använder idéer från datorspelsvärlden och applicerar dem på företagsvärlden. Det kan till exempel handla om att belöna medarbetare med troféer och poäng för deras insatser eller om att på ett visuellt lockande sätt indikera när den anställde presterar bra. Vi har skapat en plattform som motiverar den anställda med styrkan bakom gamification.

Profilsida, utmärkelser och tävlingar

Plattformen ger den anställde en egen profilsida där man kan följa alla företagets KPI-mål & värden. Tydliga mål är uppsatta och varje gång den anställde uppfyller ett mål tilldelas en utmärkelse. Dessa utmärkelser ger dig även erfarenhetspoäng som ökar din personliga nivå under året. Funktioner som att kunna utmana en kollega i en måltävling skapar tävlingsanda och uppmuntrar till att utföra sitt allra bästa jobb på företaget.

En mycket spännande plattform växer fram

Projektet har utvecklats under 2019 och har som mål att lanseras under 2020. Vi har ett nära samarbete med kunden och tror tillsammans att detta kommer bli en riktig hit som producerar bättre resultat för företaget och gör det ännu roligare för den anställde att jobba på Iver. Vi uppdaterar detta case när plattformen är lanserad och igång.